صدا  گفت:  «خسته  نباشی  مینا.  فکر  می‌کنم  که  دیگر  وقت‌اش  رسیده  به  سراغ ‌ِ  دروازه‌ی ‌ِ  سه‌وم  برویم.»

مینا  گفت:  «فکر  نمی‌کنم.

–چه‌را؟

–یک  اشکالی  وجود  دارد.

–چه  اشکالی؟

–ما  هنوز  از  دروازه‌ی ‌ِ  دوم  نگذشته‌ایم.»

صدا  با  تعجب  پرسید:  «چه  طور  نگذشته‌ایم؟  مگر  تو  خط ‌ِ  افق  را  نکشیده‌ای  و  این‌جا پر  از  شکل  نشده‌است؟

–چه‌را،  اما...

–اما  چه؟

–اما  حقیقت‌اش  این  است  که  ما  هنوز  از  سرزمین ‌ِ  نیست‌ها  خارج  نشده‌ایم:  ما  اصلن  به  جایی  نرفته‌ایم  و  هنوز  هم‌آن‌جا  ایم  که  بودیم،  یعنی  در  سرزمین ‌ِ  نیست‌ها.  ما  فقط  سرزمین ‌ِ  نیست‌ها  را  پر  از  شکل  کرده‌ایم.»

صدا  گفت:  «اشکال‌ات  فقط  هم‌این  است؟

–بله.

–پس  خوب  گوش  کن  و  به  چند  سوآل ‌ِ  من  جواب  بده.

–گوش  می‌کنم.

–سوآل ‌ِ  اول:  من  پا  دارم؟»

مینا  از  این  سوآل  یکه  خورد.  منظور ‌ِ  صدا  چه  بود؟

صدا  گفت:  «جواب  ندادی:  من  پا  دارم؟

–نه.

–بال  دارم؟

–نه

–پس  چه  طور  ممکن  است  بتوانم  به  جایی  بروم؟»

مینا  یک  دفعه  متوجه ‌ِ  موضوع  شد.  فریاد  کشید:  «درست  است!  تو  که نمی‌توانی  به  جایی  بروی!

–آفرین!

–پس...  پس...»

مینا  از  شدت ‌ِ  هیجان  نمی‌توانست  حرف‌اش  را  تمام  کند.  صدا  کمک‌اش  کرد:  «پس  چه  مینا؟

–پس...  پس  برای ‌ِ  خروج  از  سرزمین ‌ِ  نیست‌ها  کافې  است  آن  را  پر  کنیم.

–آفرین!»

مینا  هیجان‌زده‌تر  از  پیش  گفت:  «پس  حالا  باید این  شکل‌ها  را  رنگ  کنیم،  به  موجی  که  روی ‌ِ  دریا  کشیده‌ام  حرکت  بدهیم،  کاری  بکنیم  بالای ‌ِ  کوه  سرد  شود،  گل‌ها  عطر  داشته‌باشند  و  زم‌زمه‌ی ‌ِ  جوی۟‌بار  به  گوش  برسد!

–آفرین!

–اما،  اما...  اما  این  یعنی  زنده‌گې!

–پس  چه  خیال  کرده‌ای؟  حالا  موافق  ای  به  سراغ ‌ِ  دروازه‌ی ‌ِ  سه‌وم  برویم؟»

مینا  بهت‌زده  تکرار  کرد:  «زنده‌گې،...  دروازه‌ی ‌ِ  آخر  دروازه‌ی ‌ِ  زنده‌گې  است،  چون  پس  از  دروازه‌ی ‌ِ  آخر  برمی‌گردیم  به  دنیای ‌ِ  انسان‌ها.»

صدا  گفت:  «این  که  تعجب  ندارد!  دشمن ‌ِ  نیستې،  زنده‌گې  است.  حالا  موافق  ای  به  سراغ ‌ِ  دروازه‌ی ‌ِ  سه‌وم  برویم؟»

مینا  هیجان‌زده‌تر  از  پیش  گفت:  «چه  جور  هم  که  موافق  ام!»◄