وقتی  مینا  از  خواب  بیدار  شد،  دید  که  بالای ‌ِ  سرش  خاکسترې  و  خالې  است:  نه  از  سقف ‌ِ  سفید ‌ِ  اتاق‌اش  خبری  بود  و  نه  از  چراغ ‌ِ  سقفې.

مینا  غلت  زد  و  شگفت‌زده‌تر  شد:  دور  تا  دورش  هم  نه  از  در  و  دیوار  و  پنجره  اثری  بود  و  نه  هیچ  یک  از  وسایل ‌ِ  آشنای ‌ِ  دیگر:  نه  میز  بود  و  نه  صندلې،  نه  گنجه  بود  و  نه  کتاب‌خانه  و  نه  حتا  کتاب ‌ِ  قصه.

مینا  نیم‌خیز  نشست  و  ترس  به  دل‌اش  چنگ  انداخت:  نه  در  زیر ‌ِ  سرش  بالشت  بود  و  نه  در  زیر ‌ِ  تن‌اش  تشک.  رواندازی  هم  روی‌اش  نبود:  نه  پتو،  نه  لحاف  و  نه  شمد.

مینا  درست  و  حسابې  نشست  و  بهت‌زده  دور  تا  دورش  را  نگاه  کرد:  در  میان ‌ِ  یک  دشت ‌ِ  لخت  تنها  بود،  دشتی  برهوت  و  بی‌انتها  و  مانند ‌ِ  آسمان ‌ِ  بالای ‌ِ  سرش  خاکسترې.  آن  قدر  خاکسترې  که  دل‌اش  گرفت:  تا  چشم  کار  می‌کرد،  فقط  دشت  بود  و  دشت.  نه  رنگی  بود  و  نه  شکلی.  سرخ  و  آبې  و  زرد  که  سهل  است،  مینا  هر  چه  چشم  تیز  کرد  و  نگاه  چرخاند،  حتا  از  رنگ‌های ‌ِ  سیاه  و  سفید  هم  اثری  ندید:  دنیا  یک‌دست  خاکسترې  و  مات  و  بی‌جلا  بود.

دریغ  از  یک  نقش ‌ِ  ساده،  از  هی۟کل ‌ِ  کوه  یا  جنگلی  در  دوردست‌های ‌ِ  دور.  زمین  حتا  یک  ناهم‌وارې‌ی ‌ِ  کوچک  هم  نداشت  و  تا  افق ‌ِ  دوردست  تخت  بود.

افق؟  اصلن  افقی  در  کار  نبود.  مینا  هر  قدر  هم  دقت  کرد  نتوانست  مرز ‌ِ  میان ‌ِ  زمین  و  آسمان  را  تشخیص  دهد.  آسمان  نه  آبې  بود  با  لکه‌های ‌ِ  سفید ‌ِ  ابر  و  نور ‌ِ  طلایې‌ی ‌ِ  خورشید  و  نه  سرمه‌یې  بود  با  سوسوی ‌ِ  ستاره‌ها  و  پرتو ‌ِ  نقره‌یې‌ی ‌ِ  ماه.  نه  روز  بود  و  نه  شب:  آسمان  خاکسترې  بود،  یک‌دست  خاکسترې،  درست  مانند ‌ِ  زمین.

خاکسترې‌ی ‌ِ  یک‌دست ‌ِ  زمین  و  آسمان،  خط ‌ِ  افق  را  از  میان  برده‌بود.

قلب ‌ِ  مینا  تند  تند  می‌زد:  این  جا  دیگر  کجا  بود؟

مینا  دل‌اش  می‌خواست  جیغ  بزند  و  گریه  کند،  پدر  و  مادرش  را  به  کمک  بخواهد.  اما  ترس  چنان  به  دل‌اش  چنگ  انداخته‌بود  که  کم‌ترین  صدایی  از  گلوی‌اش  در  نمی‌آمد.

و  یک‌دفعه  مینا  فهمید  که  چه  چیزی  در  این  دشت ‌ِ  غریب  از  همه  چیز  ترس‌ناک‌تر  است  و  حتا  از  بی‌رنگې  و  خاکسترې‌ی ‌ِ  آسمان  و  زمین  و  حتا  از  بی‌شکلې‌ی ‌ِ  کامل ‌ِ  دشت  هم  بیش‌تر  آزارش  می‌دهد:  سکوت.  کم‌ترین  صدایی  شنیده‌نمی‌شد:  نه  بال‌بال  و  پرپر ‌ِ  حشره‌یی،  نه  زم‌زمه‌ی ‌ِ  جوی۟‌باری،  نه  آواز ‌ِ  وزیدن ‌ِ  نسیمی،  نه...  هیچ  صدایی  نبود.  سکوت ‌ِ  مطلق  بود.

مینا  نفس‌اش  را  فروداد  و  خیال‌اش  کمی  آرام  شد:  دست ‌ِ‌کم  هوا  وجود  داشت،  می‌توانست  نفس  بکشد  و  از  بی‌هوایې  خفه  نمی‌شد.  اما  باز  ترس  به  دل‌اش  چنگ  انداخت:  در  هوا  یک  چیزی  بود،  یک  چیز ‌ِ  غریب.  مینا  از  نو  نفس  کشید،  این  بار  با  بینې  و  آرام‌تر.  ناگهان  فهمید:  در  هوا  هیچ  بویی  نبود:  نه  عطر ‌ِ  گل‌ها،  نه  نوازش ‌ِ  سبزه‌ها  و  نه  حتا  خارش ‌ِ  گرد  و  غبار.

و  یک‌دفعه  مینا  به  یاد  آورد  که  شب،  موقع ‌ِ  خواب،  از  پدرش  خواسته‌بود  برای‌اش  قصه  بخواند  و  پدرش  قصه‌ی ‌ِ  دختر  کوچولویی  را  گفته  بود  که  هر  شب  بهانه‌ی ‌ِ  قصه  می‌گرفت  و  نمی‌خوابید  و  برای ‌ِ  تنبیه۟  به  دنیایی  خاکسترې  فرستاده‌شد  که  در  آن  نه  گل  بود  و  نه  آب،  نه  درخت  بود  و  نه  کوه،  نه  پرنده  بود  و  نه  چرنده.  مینا  یادش  افتاد  که  حتا  آن  دختر  کوچولو  هم  در  آن  دنیای ‌ِ  خاکسترې  به  رنگ ‌ِ  خاکسترې  درآمد  و...  نکند  خودش  هم  خاکسترې  شده‌باشد؟

مینا  وحشت‌زده  دست‌های‌اش  را  بلند  کرد  و  جلو ‌ِ  چشم  گرفت.  نفس ‌ِ  راحتی  کشید:  خودش  خاکسترې  نشده‌بود.  اما  معاینه‌ی ‌ِ  دست‌ها  راضې‌اش  نکرد.  خم  شد  و  سرتاسر ‌ِ  بدن‌اش  را  از  پایین ‌ِ  پاها  تا  آن‌جایی  را  که  در  زیر ‌ِ  گردن‌اش  می‌دید  نگاه  کرد  و  از  ذوق  جیغ  کشید:  کفش‌ها‌ی‌اش  قرمز  و  جوراب‌های‌اش  سفید  و  دامن‌اش  چهارخانه‌ی ‌ِ  سرخ  و  سبز  و  قهوه‌یې  و  پیراهن‌اش  زرد  و  خوش‌گل  بود.  مینا  نمی‌دانست  از  خوش‌حالې  چه  کند.  به  جست‌وخیز  افتاد.  اما  ناگهان  باز  ترس  به  دل‌اش  چنگ  انداخت:  این‌جا  دیگر  کجا  بود؟  زمین  زیر ‌ِ  پای‌اش  حالتی  فنرې  داشت،  درست  مانند ‌ِ  تشک ‌ِ  ورزش.

مینا  نشست  و  دست  روی ‌ِ  زمین  کشید.  زمین  نه  خاکې  بود  و  نه  سنگې.  از  جنس ‌ِ  چیزی  بود  مانند ‌ِ  مشمع.

انگشت‌های‌اش  را  روی ‌ِ  زمین  کشید  و  زمین  لای ‌ِ  انگشت‌های‌اش  گلوله  شد.  مینا  زمین  را  به  طرف ‌ِ  بالا  کشید،  زمین  بالا  آمد  و  وقتی  مینا  ول‌اش  کرد،  کمی  مرتعش  شد  و  باز  به  حال ‌ِ  اول‌اش  برگشت.

مینا  صاف  ایستاد،  سر  را  رو  به  پایین  به  طرف ‌ِ  عقب  نگه  داشت  تا  زیر ‌ِ  پای‌اش  را  خوب  ببیند  و  مشغول ‌ِ  لی۟‌لی۟  شد:  رد ‌ِ  پای‌اش  در  زمین  فرومی‌رفت  و  لحظه‌یی  بعد  بالا  می‌آمد  و  محو  می‌شد.  خی۟لی  خنده‌دار  بود  و  مینا  برای ‌ِ  یک  لحظه  فراموش  کرد  که  کجا⁀ست.  ترس  و  نگرانې  را  از  یاد  برد  و  قه‌قهه  زد.

در  هم‌این  لحظه  صدایی  برخاست:  «کسی  خندید؟»

مینا  یک‌هو  خشک‌اش  زد  و  با  احتیاط  دور  تا  دورش  را  نگاه  کرد.  اما  هیچ  کس  را  ندید.  فکر  کرد  که  حتمن  خیالاتې  شده‌است.  اما  صدا  از  نو  شنیده‌شد.◄